Monitoring


Posiadamy własne stacje monitorowania alarmowego.


Nasza firma znajduje się w Elblągu, jednak stacja monitorowania może obsługiwać swym zasięgiem obszar całego kraju, przez łącza GPRS/GSM oraz internetowe. Nasze stacje monitorowania działają w oparciu o najnowocześniejszy system który prowadzi 24 godzinny odbiór informacji napływających z indywidualnych systemów alarmowych. Jakakolwiek informacja o zmianie stanu alarmowego, takie jak jego włączenie, wyłączenie centralki alarmowej, alarm agresji, alarm włamania, alarm braku zasilania czy inne, wysyłane są natychmiast i automatycznie do centrum komputerowego. Tam w ciągu kilku sekund każda informacja zostaje zapisana i przechowana w jego archiwum.


Zdalny monitoring wizyjny – ochrona

Jeżeli chcesz podnieść poziom bezpieczeństwa w Twojej firmie lub gospodarstwie, bądź wiesz, że sama ochrona fizyczna to za mało to monitoring wizyjny będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. System ten polega na odbieraniu, rejestrowaniu i reagowaniu na sygnały pochodzące z lokalnych systemów telewizji przemysłowej (CCTV). Możemy go realizować w formie wideo-weryfikacji lub jako wirtualny patrol. 


Wideo weryfikacja

Po zainstalowaniu w obiekcie lokalnego systemu alarmowego oraz kamer do monitoringu wizyjnego, nasi operatorzy w chwili odebrania sygnału alarmowego równolegle otrzymują przekaz obrazu z kamer. W przypadku stwierdzenia rzeczywistego zagrożenia powiadamiają osoby wskazane przez klienta lub wysyłają na miejsce załogę interwencyjną (w zależności od wybranej opcji – monitoring ochrona).


Wirtualny patrol

Operator naszego centrum monitorowania zdalnie łączy się z systemem CCTV, zainstalowanym w chronionym obiekcie. Dzięki temu można sprawdzić stan bezpieczeństwa poprzez obserwację obrazu z kamer. Obserwacja i łączenie odbywa się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. W momencie, kiedy stwierdza się możliwość zagrożenia operator ochrony powiadamia osoby upoważnione lub wysyła na miejsce załogę interwencyjną (zależnie od wybranej opcji).

Zalety i możliwe zastosowania

  • Zabezpieczenie kopii zapisu obrazu zdarzeń w CM (istotne w sytuacji zniszczenia lub kradzieży lokalnego rejestratora);
  • Brak kosztów nieuzasadnionych interwencji poprzez eliminowanie fałszywych alarmów na drodze wideo weryfikacji, np. w obiektach z czujkami zewnętrznymi oraz w takich, w których są zwierzęta (psy, koty)
  • Wzrost poziomu bezpieczeństwa dzięki regularnym wirtualnym patrolom (perfumerie, sklepy monopolowe, stacje benzynowe, restauracje);

Szansa przepłoszenia intruzów poprzez wydawanie komend ostrzegawczych podczas zdalnego połączenia audio;Zdalne interwencje porządkowe w strefach wydzielonych (np. zamknięte osiedla mieszkaniowe);Sprawdzanie obszarów trudno dostępnych, np. dachy, wyłazy;Możliwość zdalnego otwierania bram, szlabanów itp. po wideo-weryfikacji tożsamości i uprawnień osób

Przewiń na górę